1998. aastal asutatud ettevõte liikmelisusega Audiitorkogus, Eesti Kaubandus- Tööstuskojas ja Eesti Maksumaksjate Liidus.

baltiv

Usaldusväärne partner, kelle tegevuse aluseks on korrektsus ja head auditeerimis- ning raamatupidamistavad

auditeerimine

Audit on kindlustandev audiitorteenus, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud auditeerimise standarditega. Auditi objekt on kliendi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

raamatupidamisteenus

Kehtiv seadusandlus jätab ettevõtjale võimaluse valida, kuidas korraldada oma raamatupidamisarvestust. Probleemide ärahoidmisel ja lahendamisel võib tekkida vajadus väärtuslike nõuannete ja tähelepanekute järele. Bürooteenus aitab säästa ettevõtja raha

maksustamine

Meie maksuseaduste muutlikkus ja mitmeti tõlgendatavus tekitavad tavaliselt rohkesti küsimusi. Maksuprobleemid võivad tekkida nii äripartneritega sõlmitud lepingutest kui ka seaduse erinevast tõlgendamisest.