Raamatupidamisteenused

raamatupidamisteenusKehtiv seadusandlus jätab ettevõtjale võimaluse valida, kuidas korraldada oma raamatupidamise arvestust. Probleemide ärahoidmisel ja lahendamisel võib tekkida vajadus väärtuslike nõuannete ja tähelepanekute järele. Bürooteenus aitab säästa ettevõtja raha sotsiaalmaksu, raamatupidamistarkvara ja ka arvuti soetamiskulude arvel. Kogemustega raamatupidajate koostöö tagab kvaliteetse teenuse.

Teenused:

Raamatupidamise konsultatsioonid
o raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
o raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel
o probleemide lahendamisel
o raamatupidamisprogrammi valikul
Teenuse hinda arvestatakse tunnitasu alusel.

Pidev raamatupidamisteenus büroos

o saadud esmasdokumentide kontroll
o tehingute kirjendamine registrites
o palgaarvestus kliendilt saadud info alusel
o põhivara arvestus
o bilansi ja kasumiaruande koostamine vastavalt kliendi soovile
o raamatupidamisaruannete koostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele
o maksude arvestus
o Statistikaameti aruannete koostamine
o deklaratsioonide esitamine asjakohastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks
o raamatupidamise algdokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine
o nõuanded algdokumentide õigeks vormistamiseks
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.

Raamatupidamisteenus kliendi tarkvara kasutades

o hõlmab samu teenuseid, mis büroos osutatava teenuse puhul.
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.

Ühekordsed teenused
o majandusaasta aruannete, alg- ja lõppbilansi koostamine
o raamatupidamise taastamine
o toimingud äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja lõpetamisel
o raamatupidamise ettevalmistamine auditiks
Teenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.